Kraft sportssenter | Pågang

PÅGANG

Når er det mye og lite folk på sentrene?

Besøksstatistikken viser pågangen i dag, og en uke tilbake i tid. X-aksen viser klokkeslett og y-aksen viser hvor mange personer som har registrert medlemskortet sitt.