Kraft sportssenter | Regler for klatrehallen på KRAFT

Klatrehallen på KRAFT Sportssenter

Regler:

 1. All klatring i klatrehallen på Kraft skjer på eget ansvar.
 2. Egenerklæring må være signert digitalt før det er tillatt og klatre. Egenerklæring fylles ut en gang. Dette gjøres på hjemmesiden.
 3. Brattkort/ sikringskort er påkrevd for å sikre.
 4. All sikringsarbeidet skal foregå stående.
 5. Maksimal avstand til klatreveggen er to meter for sikrer.
 6. Ved klatring på topptau i overheng skal det brukes mellomforankring.
 7. Si ifra om du ser noen gjøre feil i sikringsarbeidet.
 8. Bruk kalkball, ikke løskalk.
 9. Vis køkultur, ikke okkuperer en rute over lengre tid.
 10.  Hold klatreutstyr og tau samlet.
 11. Rett deg etter instruks fra personalet.
 12. Ulykkesforsikring som også omfatter klatring må besørges på egen hånd.